Cenník našich služieb

 1. Platí pri rovinatom pozemku bez kameňov, kríkov, pňov, dier a prekážok. Porast je pomulčovaný, netreba likvidovať!
 2. Ručné kosenie (krovinorezom, bubnovou kosačkou) buriny alebo vyššej trávy - bez drevnatých porastov. Pri burine nad 1m, alebo hrbolatejšom teréne si účtujeme +0,05eur/m2.
 3. Udržiavaný pozemok s výškou trávy do 20 cm - trávu alokujeme do Vášho kompostu (v cene kosenia) alebo odvezieme
 4. Neudržiavaný pozemok na rovine, v kopci s kríkmi, náletmi
 5. Vyčistenie pozemku od drevného porastu až do veľkosti priemeru 15 cm, pílenie stromov na záhrade do hrúbky obvodu 80 cm. Sadzba za pílenie 85 €/hod. (pílenie). Hodinový odhad prác bude stanovený po obhliadke.

Ďalšie podmienky

Minimálna cena objednávky:

 • 85 €

Doprava:

 • Bratislava .......................................... zdarma 
 • < 25 km .................................................. 25 €
 • < 50 km .................................................. 35 €
 • > 50 km .......................................... dohodou

Finančná záloha pred začatím prác:

 • Pri objednávke > 500 € je potrebná záloha vo výške 30% z ceny prác
 • Pri objednávke > 1000 € je potrebná záloha vo výške 50% z ceny prác

Odvoz pokoseného materiálu

Veľa zákazníkov sa pýta čo s pokosenou burinou na pozemku. Pokojne môže zostať ležať, po čase vyhnije, spomalí nový rast a kosiť sa dá bez problémov aj nabudúce. Vieme Vám však zabezpečiť aj jej odvoz prostredníctvom veľkoobjemového kontajnera (100 m2 pozemku = cca. 1 m3 buriny) v kombinácii s pozhrabaním porastu (0,14 €/m2, aj samostatne). 

 • Odvoz 6 m3 .................................................. 130 €
 • Odvoz 9 m3 .................................................. 150 €
 • Odvoz 12 m3 ...............................................  170 €